17 juni 2010

Jag ger aldrig upp!

Jag vill bjuda in alla till att bidra till att lösa cancerns gåta. Vi har en fantastisk cancervård i Sverige men det behövs mer medel. Alla bidrag är uppskattade! Jag vill gärna passa på att TACKA för ert fantastiska stöd under min svåra tid då jag bekämpar min cancer. Ert stöd betyder allt för mig!